Általános Felhasználási Feltételek

A diretto.hu internetes oldalra (a továbbiakban: internetes oldal) a következő Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: ÁFF) vonatkoznak. A következőkben részletezzük mindazon szabályokat és előírásokat, amelyek kötelezően alkalmazandók az internetes oldalak használata során.

 

Az internetes oldalon történő regisztráció egyúttal elfogadó nyilatkozat is az ÁFF feltétel nélküli elfogadásáról. A regisztrációval, tehát az ÁFF elfogadásával szerződés jön létre az internetes oldalt üzemeltető Csizik Gábor E.V. (a továbbiakban: üzemeltető) és a regisztrált Felhasználó között. Amennyiben nem értesz egyet az ÁFF bármelyik pontjával és feltételével, akkor kérünk, hogy ne regisztrálj és értesíts bennünket a döntésed okáról (a sérelmezett feltétel megadásával).

 

Az internetes oldal üzemeltetője fenntartja magának a jogot az ÁFF módosítására, amelyről értesítés formájában, vagy a belépéskor önállóan tudsz tájékozódni (a módosításnak visszaható hatálya nincs).

 

Kérjük, hogy az internetes oldalt kizárólag saját felelősségre használd. Az internetes oldal üzemeltetője nem vállal felelősséget azon költségekért, károkért, veszteségekért, amelyek az internetes oldal használatával függenek össze, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a használatra képtelen állapotból, üzemszünetből, üzemzavarból, illetéktelen behatolásból, vagy bármely információ elvesztéséből, módosulásából, az információ áramlás esetleges késedelméből, továbbá a rendszer és a vonal hibájából eredő vagy azzal bármilyen módon összefüggésben álló költségekért, károkért és veszteségekért.

 

Az internetes oldal üzemeltetője kizárja a felelősségét internetes oldalon elhelyezett adatok és információk hitelességéért, teljességéért és pontosságáért. Az üzemeltető nem vállal jog- és kellékszavatosságot az internetes oldalon elhelyezett termékekre és szolgáltatásokra, és teljes egészében kizárja felelősségét a Felhasználók között létrejött jogügylet alapján feleket terhelő kötelezettségek alól, vagy nem szerződésszerű teljesítéséből eredő károk okozásáért.

 

1. Regisztrálás, jogosultság megszerzése, weboldal használata

 

Az internetes oldal használatára vonatkozó teljes körű jogosultság a regisztrációs adatlap kitöltése után válik aktívvá. Ezután lehetőséged nyílik azonosítani magad, (az azonosítás nem kötelező, de a partnerek előnyben részesítik az azonosítással rendelkező felhasználókat)  A felhasználói azonosításról bővebben az alábbi linkeken olvashatsz: http://www.diretto.hu/page/felhasznaloi-azonositas

 

2. A Szolgáltató által alkalmazott díjak

 

A Felhasználók díjmentesen regisztrálhatnak, látogathatják, nézelődhetnek az internetes oldalon.  

Regisztrációs és be listázási díj: nincs

Valós üzletkötés és pozitív értékelést követően az eladónak jutalékot kell fizetni, amely az eladási ár 4%-a. Az eladási ár jutalékát az oldalon feltüntetett bankszámlaszámra kell befizetni

A Szolgáltató fenntartja a jogot a díjfizetés feltételével elérhető szolgáltatások körének és díjtételeinek egyoldalú módosítására, amelyről a Felhasználókat legalább 15 (tizenöt) naptári nappal a változtatás hatályba lépését megelőzően tájékoztatja. 

A Felhasználónak a SAJÁT MENÜ > ÉRTÉKELÉSEK menüpontban vagy az aukció elfogadását, vagy létrejöttét követő 2 (kettő) naptári napon belül értékelnie kell a tranzakciót. Le nem adott értékelés esetén az oldal automatikusan pozitívan értékeli az adott tranzakciót.

Az internetes oldal felhasználásával nyújtott szolgáltatás a jogügylet sikeres eladói visszajelzésével teljesül. A visszajelzést követően az adott tranzakció sikerességét illetően a Szolgáltató utólagos reklamációt nem fogad el. A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy az eladói sikertelen jogügyletre vonatkozó nyilatkozatának valódiságát ellenőrizze és indokolt esetben e nyilatkozattal szemben kifogást emeljen. A tranzakciót az eladó visszajelzésének hiányában is sikeresnek kell tekinteni, ha a jogügylet létrejöttét a vevő visszaigazolta, és az eladó ezen visszaigazolástól számított 5 (öt) napon belül sem nyilatkozott a sikeres adásvételről. 

 

3. Aukció indítása, termék feltöltése, eladás

 

A Szolgáltató által működtetett internetes oldalon aukció indítására, vásárlásra, hozzászólásra és termék feltöltésére kizárólag regisztrált Felhasználó jogosult.

A terméket feltöltő Felhasználó köteles a terméklapon az általa feltöltött termék, vagy szolgáltatás pontos, a valósággal megegyező paramétereit és tulajdonságait megjelölni. A valóságtól eltérő adatokért a feltöltő Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik. Az eladó a termék feltöltésével és az aukció elindításával kötelezettséget vállal arra, hogy sikeres aukciózárás esetén a megnyert terméket az általa megjelölt állapotban és kondíciókkal adja át az aukció nyertesének.

Az eladó az általa feltöltött termék ellenértékeként kizárólag az aukció, vagy azonnali áras értékesítés során nyertes ajánlatnak megfelelő árat kérheti el, amely a következő lehet:
- az eladó által megjelölt azonnali elviteli ár,
- a legmagasabb licit ár, amely elérte, vagy meghaladta a minimál árat,
- minimálár megjelölésének hiányában: a legmagasabb érvényes licit.

Az internetes oldalon feltüntetett árak bruttó árak. 

Az eladónak az internetes oldalra feltöltött ajánlatai szerződéskötési nyilatkozatnak minősülnek, amelytől való elállás csak a Polgári Törvénykönyvben meghatározott esetekben és feltételekkel lehetséges.

Az eladó sem önmaga sem megbízottja segítségével nem licitálhat a saját maga által indított árverésen. Nem megengedett olyan aukció indítása, amelynél a meghirdetett mennyiség nem a valós értékesítésre vonatkozik (pl. a vételár egy adott mennyiségre vonatkozik, de valójában csak nagyobb mennyiségben vásárolható meg) vagy a vételárat egyéb el nem várható költség terheli a leírásban meghatározva (pl. nem valós postaköltség, a fizetendő jutalék,stb).

Aukció indításakor csak a meghirdetni kívánt termék legjellemzőbb kategóriájában lehet azt elindítani.

Az aukció meghirdetésekor a termékhez nem kapcsolódó úgynevezett keresőszavak megjelentetése nem megengedett. Kizárólag konkrét, valós termék vagy szolgáltatás hirdethető árverésre! Szolgáltatás csakis részletes leírással bocsátható aukcióra, amelyben szerepel például az adott szolgáltatás időtartalma, vagy az elvégzett szolgáltatás darabszáma.

Szolgáltató által működtetett piactereken - a Polgári Törvénykönyv 211. § szerint - az érvényes ajánlatot tevő Felhasználó az aukció zárásáig az ajánlatához kötve marad. Az ajánlati kötöttség időtartama az aukció időtartamával egyezik meg.

A leadott licit, vagy érvényes ajánlat csak mindkét fél beleegyezésével és a Szolgáltató által távolítható el kizárólag aktív, még be nem fejeződött aukció esetében. A licittörlésre a Szolgáltató nem kötelezhető annak végrehajtása csak lehetőség, kivételes és indokolt esetekben. Mivel a licittörlés csak lehetőség és csakis mindkét fél egyetértésével történhet meg, ezért a Szolgáltató semminemű licittörléssel kapcsolatos utólagos kifogást sem fogad el!

Az aukció lezárását követően a szerződés az eladó és az érvényes ajánlatot tevő vevő között automatikusan létrejön, amelyre tekintettel a szerződésben foglaltakat mind a vevő, mind az eladó köteles teljesíteni és betartani, vagyis az eladó köteles a felkínált terméket a kialakult áron a vevőnek eladni, a vevő pedig köteles a terméket ezen az áron megvásárolni (ha az a termékleírásban leírtaknak megfelel).

Az eladónak és a legmagasabb licitet kínáló vevőnek a licitálási periódus lejártának napjától számítva 4 (négy) naptári napon belül kell felvenni a kapcsolatot egymással. Amennyiben ez a kapcsolatfelvétel egyik fél részéről sem történik meg ezen határidőn belül, úgy az eladó jogosult a terméket ismételten újra aukcióra bocsátani, illetve vevő kötelezettsége is megszűnik a vételre vonatkozóan.


4. A Szolgáltató, mint közvetítő

 

A Szolgáltató által működtetett piacterek a Felhasználók között kizárólag információ-közvetítői szerepet töltenek be. Az internetes oldal felhasználásával eladott termékek tulajdonjog átruházása, birtokba adása és a szerződő felek közötti pénzügyi teljesítés módja a Szolgáltatótól függetlenül a Felhasználók egymás közötti megállapodása szerint történik. A Szolgáltató a piactereken meghirdetett termékek minőségét, mennyiségét, rendeltetésre való alkalmasságát és az eladó termékek feletti rendelkezési jogosultságát nem tudja ellenőrizni, ezért mindezekért való felelősségét teljes egészében kizárja. A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételével létrejött jogügyletek közötti jogvitában perbe nem vonható, és mentesül felek között a jogügylettel összefüggésben kialakult peres eljárást megelőző eljárásokban való részvételtől, és a szerződő felek tudomásul veszik, hogy a közöttük létrejövő vagy meghiúsult jogügylettel kapcsolatosan a Szolgáltató felé követelést, igényt nem támaszthatnak és nem érvényesíthetnek.

A szolgáltató kizár minden felelősséget a felhasználók által megadott és/vagy nyilvánosságra hozott információkkal kapcsolatban, azok valóságtartalmáért és további felhasználásáért nem felel.


5. Tiltott termékek és szolgáltatások

 

A Szolgáltató megtiltja az alábbi termékek, áruk és szolgáltatások kínálatát és forgalmazását az általa működtetett piactereken:

# alkohol, vagy alkoholtartalmú italok (zárjegy nélküli termékek) - kivéve minőségi, egyedi vagy különleges gyűjtői alkohol tartalmú italokat,

# hitelkártya,

# kitöltetlen bizonyítványok, igazolványok, érvényesítő címkék és egyéb visszaélésre alkalmas okiratok,

# gyógyszer,(orvosi vény)

# kábítószer,(egyéb bódulatkeltésre alkalmas anyag, vagy annak származéka)

# engedélyköteles lőfegyver, valamint a közbiztonságra különösen veszélyes egyéb eszközök (dobócsillag, rugóskés, ólmosbot, gumibot, vipera, boxer, elektromos sokkoló, 20 gramm töltőanyag tömeget meghaladó gázspray),

# tűzveszélyes anyag,

# robbanószer, pirotechnikai eszköz,

# emberi szerv,

# üdülési utalvány,

# növényvédő szer és termés növelő anyag

# e-mail cím, közösségépítő oldal meghívói (IWIW, myVIP,stb),

# olyan áru, amely felett az eladónak nincs rendelkezési jogosultsága,

# felhasználói azonosítók beleértve a cserebere.hu azonosítókat is,

# durván, közízlést sértő módon pornográf anyag,

# szerzői jogvédelem alatt álló termékek másolt, hamisított példánya (CD, DVD, videó- és hangkazetták, lemezek, szoftverek, illetve egyéb hang- és adathordozók, stb. az eredetiségüket a leírásban szerepeltetni kell: "eredeti" vagy "nem másolat"), illetve minden olyan egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elősegíti vagy alkalmas a szerzői jog megsértésére,

# hamisított márkás ruha, óra, stb.

# bármilyen bűncselekményből származó,vagy azzal kapcsolatos tárgy,vagy információ

# valamint bármely olyan, gyűlöletkeltésre vagy mások érzelmeinek megzavarására alkalmas tárgy, amelyet a Szolgáltató annak tekint.

Továbbá tilos más weboldal reklámozása, elérhetőségének közzététele, kivéve, ha a felhasználónak a vásártérrel kötött egyéb szerződése azt kifejezetten megengedi.

A Szolgáltató fenntartja a jogot bármely Felhasználó kizárására, vagy bármely tranzakció vagy további információ törlésére, illetve letiltására, amennyiben az értelmezése szerint ellenkezik a piactér rendeltetésszerű használatával!

6. Visszajelzések és korlátozások

 

A Weboldalak felhasználóinak lehetőségük van visszajelzéseket adni egymásról. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a visszajelzésben közölt vélemények valóságtartalmáért.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó által megadott regisztrációs adatokat bármikor ellenőrizhesse, különösen, ha kétség merül fel a regisztrációs adatok valódiságát illetően. Az ellenőrzés ideje alatt a Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációját (Felhasználói fiókját) határozatlan ideig, de legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig felfüggeszteni. 

A Szolgáltató fenntartja továbbá a jogot bármely Felhasználó kizárására, vagy bármely tranzakció vagy további információ törlésére, amely az internetes oldal rendeltetésszerű használatával vagy az alábbi kritériumok szerint az oldal szabályzatával ellentétesnek, rágalmazásnak, törvénybe ütközőnek, sértőnek vagy erkölcstelennek minősül:

- Az információ semmilyen kapcsolatban nem áll az internetes oldallal (csakúgy, mint személyes vélemények a Felhasználókról vagy visszajelzés, amely kapcsolatba hozható olyan kereskedelmi tranzakciókkal, amely nem az oldalon keresztül történt);

- Információ, amely linket, elérhetőséget biztosít más oldalakhoz, képekhez, kivéve abban az esetben, ha a Felhasználónak a vásártérrel kötött szerződése ezt megengedi;

- Információ, amely tartalmazza a Felhasználók személyi azonosító adatait vagy ezek közzétételére buzdít (e-mail címet, telefonszámot, elérhetőséget tartalmazó weboldalt vagy annak nevét). Ennek minősül többek között azon aukció vagy üzenet is, amelyet a Szolgáltató értelmezésében kizárólag a felsorolt információk megszerzése érdekében indítanak vagy küldenek;

- Információ, amely obszcén és közönséges nyelvezetet vagy bárki megbotránkoztatására okot adó anyagot vagy információt tartalmaz;

- Információ, amely kampányszerűen más felhasználók lejáratására irányul;

- Információ, amely az internetes oldallal kapcsolatos nem nyilvános adatokra vonatkozik vagy bármely más cég, szolgáltató hasonló paramétereire irányul.

7. Moderálási alapelvek

 

Az internetes oldalon feltett kérdések az alább felsorolt alapelveknek megfelelően kerülnek moderálásra. Kérünk minden Felhasználót, hogy hozzászólásait a moderálási alapelvek elolvasása után, és annak betartása mellett tegye közzé!

Nem megengedett tevékenységnek minősülnek:

A nem saját személyes adatokat (név, lakcím, munkahely, telefonszám, e-mail cím, VOIP elérhetőség (Skype, MSN, Googletalk, ICQ, bankszámla szám, egyéb) közzétevő hozzászólások, termékleírások megjelentetése.

A termékleírások, kérdések (hozzászólások) valóságtartalmáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal; ha azonban egy adott hozzászólás saját - vagy más - jogos és méltányolható érdekeit sérti, illetve közérdeket sérthet, azt indoklás nélkül törölheti.

A Szolgáltató a moderátorára ruházza azt a jogát, hogy azokat a kérdéseket (hozzászólásokat), amelyek megsértik a fenti sorokban foglaltakat, vagy a moderálási alapelvek valamelyikét, eltávolítsák.

A jelen szabályzatban közzétett alapelvek következetes be nem tartása az internetes oldalról való teljes kitiltást vonja maga után!